2017-08-29

Informacje o spółce

Kapitał Zakładowy: 65 961 000 zł

 

Akcjonariusze:

procent akcji

Skarb Państwa

96,26%

Gmina Gdańsk

0,88%

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

0,76%

Pozostali Akcjonariusze

2,10%

 

Rada Nadzorcza w składzie:

  1. Agnieszka Stryjewska - Przewodnicząca
  2. Kazimierz Janiak - WicePrzewodniczący
  3. Michał Banaczkowski - Sekretarz
  4. Paweł Dołkowski
  5. Remigiusz Nadolny
  6. Jacek Bendykowski
  7. Waldemar Micek

 

Prezes Zarządu - dr inż. Sławomir Niecko

Teren: 24,7 ha, z tego już zagospodarowano - 17 ha. W 2015 roku oddaliśmy do użytku wiatę o wielkości 1680 m2 przeznaczoną do handlu kwiatami rabatowymi oraz specjalne doki rozładunkowe na Hali nr1. Doki te pozwalają naszym klientom na załadunek zakupionych kwiatów w niesprzyjających warunkach pogodowych. W listopadzie 2010 roku uruchomiliśmy dwa pawilony do handlu hurtowego owocami i warzywami. łączna powiechnia pawilonów wynosi 2160 m2. W maju 2009r. została otwarta nowa część Hali Kwiatowej. Po rozbudowie jest to obecnie największa w Polsce hala do handlu hurtowego kwiatami.

Branże: handel kwiatami, artykułami dekoracyjnymi, ogrodniczymi - produkcji krajowej i z importu, owocami i warzywami, artykułami spożywczymi, Powierzchnia do handlu: ok. 40 tys. m2, (m. inn. hale: kwiatowa, ogólnospożywcza i owocowo-warzywna, zadaszone wiaty, pawilony handlowe)

Warunki handlu: hale są ogrzewane, posiadają mechaniczną wentylację pomieszczeń oraz automatycznie sterowane klimatyzatory. Boksy (o powierzchni od 17 do 46 m2) wyposażone w bieżącą wodę, zabezpieczone są elektrycznie opuszczanymi roletami. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwia bezpieczne poruszanie się wózkami do transportu. Do załadunku stworzono rampy zwane fachowo dokami. W halach usytuowano bary gastronomiczne, toalety, natryski, pomieszczenia socjalne dla pracowników.

Załączniki

  Statut Spółki 5,91 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się